Een onfatsoenlijke houding

Sedert de dagen van Ortega Y Gasset is het mode om de massificatie van de moderne westerse mens op de korrel te nemen. Legio zijn de schrijvers die zich zorgen maakten over het feit dat onze samenleving wegglijdt naar een massastaat. De idee steekt ook in bekende literaire werken zoals 1984 en de Heerlijke Nieuwe wereld. Heidegger maakte er zich in zijn Gelatenheid op zijn manier zorgen om.

Verder lezen

Advertenties

Een irrationele roes van zelfingenomenheid

Op het ogenblik dat dit verschijnt begint de verontwaardiging over de wansmakelijke uitzending van RTBF over de begrafenis van Marie-Rose Morel enigszins te luwen. Dat deze uitzending een voorbeeld van wanstaltigheid en volstrekte smakeloosheid was, zullen weinigen betwisten.

Wat echter zorgen moet baren, is dat deze verontwaardiging überhaupt luwt. Verder lezen