Enkele beschouwingen bij het verslag van een onderzoek

In het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden van december 2005 verscheen het verslag van een onderzoek over “patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland.” De grondstelling is dat migratie stress oplevert wanneer een individu niet in staat blijkt om te gaan met de veranderingen in zijn of haar culturele omgeving. Dat kan leiden tot angst, depressie, gevoelens van vervreemding, psychosomatische problemen en identiteitsproblemen. Om deze van oudsher in de natuur der dingen liggende wijsheid te onderbouwen halen de auteurs een hele rits Engelstalige auteurs aan. Het lijkt er overigens op dat niemand, nergens waar ook ter wereld, iets zinnigs over deze problematiek niet in het Engels heeft geschreven, maar daarover verderop meer…

In het hiernavolgende stukje ga ik eerst nader in op de uitslagen van dat onderzoek om daar vervolgens een aantal bedenkingen aan vast te knopen. Als auteur van “Waarde Landgenoten” (Icarus, 1997), meen ik daartoe het recht te hebben.

Continue Reading…

De spiekmeester

Onlangs woonde ik een studiedag bij aan de KU van Leuven, faculteit van de ingenieurswetenschappen. Ik heb tijdens mijn studententijd aan de universiteit kennis gemaakt met wetenschappen zoals de natuur- en scheikunde, de sociologie en de psychologie, de rechtswetenschap en de economie, maar van het bestaan van een heuse ingenieurswetenschap was ik werkelijk niet op de hoogte.

Het vermoeden rijst dat de leiding van de ingenieursfaculteit van de KUL zichzelf wil optillen in het rijtje van de menselijke wetenschappen en dat de verheffing van de studie van een serie wetenschappen, waarvan de ingenieur in zijn praktijk gebruik moet maken, tot het niveau van een eigen, aparte wetenschappelijke discipline veeleer een strategische zet is, dan de weergave van een werkelijkheid.

Het mag geen verwondering baren dat een groep die zich aan dit soort praktijken overgeeft, wel meer pijlen op haar boog heeft, die nader onderzoek vereisen.

Eén ervan is de mythe van het internationalisme

Continue Reading…